Багш нарын өрөө

Багш нарын өрөө

МБСС-ын цахим сургалтын энэхүү талбарыг ашиглаж буй бүх багш нарын хамтарч ажиллах, ярилцах, харилцах суралцах өрөө

МБС-ын цахим хэрэглэгдэхүүний сан
Gerald HenzingerAndreas HörfurterЧулуун ДовчинУндрахжаргал Түмэнжаргал

МБС-ын цахим хэрэглэгдэхүүний сан

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтанд ашиглах цахим хэрэглэгдэхүүнүүдээс багш нар татан авч, өөрийн хичээл сургалтанд ашиглах зориулалттай. Цахим хэрэглэгдэхүүн нь гарын авлага, үзүүлэн слайд, аудио, видео, онлайн хичээл гэх мэт олон төрөл байж болно.

МБС-ын Загвар курс

МБС-ын Загвар курс

МБС-д зориулсан энэхүү Загвар курсыг ашиглах нь багш нарын цагийг хэмнэх, сургалтанд ижил төстэй бүтцийг ашиглах ач холбогдолтой. Загвар курсыг ашиглан өөрийн курсыг хэрхэн бүтээх тухай Багшийн гарын авлагыг Багш нарын өрөөнөөс авч ашиглаарай.

Sample course for TVET (Standard competency unit)

Sample course for TVET (Standard competency unit)

This course is used for the TVET teachers to build up their courses not from a scratch, but using a template. 

Сургуулийн админуудын өрөө
Чулуун ДовчинПүрэвдорж ТэмүүлэнЦэцэг-Өлзий Ядамсүрэн

Сургуулийн админуудын өрөө

МБСС-ын цахим сургалтын энэхүү талбарыг ашиглаж буй бүх сургуулийн админуудын хамтарч ажиллах, ярилцах, харилцах суралцах өрөө

ТМБС-ыг ногоон болгох нь /Greening the TVET
Гантуяа ГанбатГанбат Данаа

ТМБС-ыг ногоон болгох нь /Greening the TVET

Энэхүү сургалт нь хүрээлэн буй орчныг хамгаалах болон эрчим хүч, нөөцийн үр ашигтай хэрэглээний талаарх үндсэн мэдлэг ур чадварыг суралцагчдад эзэмшүүлэх зорилготой.

"Фрезерийн суурь машинаар металл боловсруулах" сурган заах арга зүйн хичээл
Оюунханд Адъяадорж

"Фрезерийн суурь машинаар металл боловсруулах" сурган заах арга зүйн хичээл

Механик боловсруулалтын хичээл заадаг багш нар Кристианигийн "Материалын механик боловсруулалт"-ын Фрезердэх бүлгийн Сургагч багшийн гарын авлага, Сэдвийн багц, Суралцагчийн гарын авлага, Зөвлөмж ба шийдэл, Металл боловсруулалтын лавлах номуудыг ашиглан "Фрезерийн суурь машинаар металл боловсруулах" хичээлийг оюутнуудад хүргэх арга зүйг эзэмшинэ.